projects

Projects developed by the Women in Film Association (shortly).

kodeks dobrych praktyk
dla branży filmowej

Kodeks dla branży audiowizualnej, to dokument, którego zadaniem jest wskazać zestaw dobrych praktyk, fundamentów etyki zawodowej oraz możliwych dróg rozwiązania problemów m.in. z zakresu polityki równości płci, mobbingu czy molestowania.

Pobierz kodeks PDF (v61220): Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk.pdf

Autorki:  Kobiety Filmu © 2020