Archiwa tagu: ogloszenie

Uwaga! Zmiana terminu walnego zebrania stowarzyszenia Kobiety Filmu: Walne zebranie stowarzyszenia KOBIETY FILMU odbędzie się w środę 20 października 2021

Dowiedz się więcej

Drogie i Szanowne Kobiety Filmu! Zgodnie z art. 19 statutu zarząd stowarzyszenia Kobiety Filmu zawiadamia, że zwołuje walne zebranie członków stowarzyszenia na dzień 8 września 2021 w godz. od 16.00 do 18.00, w Sali Kinowej Zachęta Narodowej Galerii Sztuki przy placu Małachowskiego 3 w Warszawie (wejście od ul. Burschego). Przypominamy, że w walnym zebraniu z prawem głosu mogą wziąć udział jedynie członkowie stowarzyszenia. Zgodnie z § 9 ust.1 statutu stowarzyszenia Kobiety Filmu członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek i po zweryfikowaniu kryteriów określonych w §8 ust.2 statutu. Zarząd w składzie: Renata Czarnkowska-Listoś – prezeska, Beata Chmiel i Irena Strzałkowska dokonuje przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia na podstawie uchwały.  Informujemy, że po rejestracji w KRS pod nr 874356 założycielki stowarzyszenia są jedynymi członkami zwyczajnymi aż do czasu przyjęcia nowych członkiń. Więc o udzielenie rekomendacji można wystąpić do założycielek lub do czasu walnego zgromadzenia 8 września 2021 do innych przedstawicielek zawodów filmowych…

Dowiedz się więcej

2/2