o nas

Kobiety Filmu skupiają reprezentantki wszelkich zawodów sektora audiowizualnego w Polsce. Stowarzyszenie powstało w 2020 roku jako następstwo ruchu Kobiet Filmu.

stowarzyszenie

statut

Przyjęty tekst statutu opisuje m.in. cele działalności stowarzyszenia, sposób naboru oraz prawa i obowiązki członków.

dołącz do stowarzyszenia

Wypełnij formularz on-line lub pobierz formularz aby dołączyć do Kobiet Filmu

Założycielki

Anna Banaszak-Urbaniak

Beata Chmiel

Renata Czarnkowska-Listoś

Izabela Kiszka

Joanna Kos-Krauze

Maria Krauss

Irena Strzałkowska

osoby

Imię nazwisko

uczestniczka

Imię Nazwisko

członkini

Imię Nazwisko

kobieta filmu

Imię Nazwisko

kobieta filmu