Jak to się zaczęło?

Jak to się zaczęło?

Początki inicjatywy Kobiet Filmu sięgają 2017 roku. Grupa inicjatywna spotkała się 5 października, a już po kilku dniach nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej Powstanie ruchu wiązało się bezpośrednio z niezgodą na upolitycznieniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i zjednoczenia środowiska filmowego pod hasłem „Instytut filmowców, nie polityków”. Dzięki zainicjowanej przez grupę założycielska Kobiet Filmu akcji społecznej #efektpisf wokół walki o autonomię PISF protest ten odbił się szerokim echem. Jednak od początku nadrzędnym celem ruchu było przeciwdziałanie nierównościom w branży i prowadzenie zdecydowanych działań antydyskryminacyjne. Już wkrótce ta nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej.

Kobiety Filmu szybko zaczęły być znaczącą formacją w branży audiowizualnej. Przedstawicielki ruchu brały czynny udział w konferencjach, festiwalach, konsultacjach społecznych, angażując się w najważniejsze sprawy środowiska filmowego. Punktem przełomowym dla upowszechniania idei Kobiet Filmu była międzynarodowa konferencja „Kobiety filmu 50:50 w 2020” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2018 roku.

W popularyzacji celów i założeń ruchu niezwykle ważne okazały się przełomowe badania dr hab. Moniki Talarczyk ze Szkoły Filmowej w Łodzi, prowadzone kilka lat na zlecenie Krytyki Politycznej i opublikowane w 2018 roku. Wynika z nich jednoznacznie,  kobiety w polskiej kinematografii zarabiają̨ mniej i są gorzej traktowane przy podziale środków. Kobiety są oczywiście obecne w branży, jednak na gorzej opłacanych stanowiskach. Im bardziej prestiżowe są funkcje i im wyższe zarobki tym wyraźniejsza jest dominacja mężczyzn. Np. w latach 2012-2017 w komisjach eksperckich w PISF było 28% kobiet, liderkami 23% kobiet, a w Radzie PISF zasiadło już tylko 14%! Reżyserki filmów fabularnych skorzystały z zaledwie 13 (!) procent budżetu przyznawanego przez PISF na filmy fabularne, co oznacza, że mężczyźni mieli w swej dyspozycji 87 procent budżetu PISF na produkcję filmów fabularnych.  

Pełne wyniki badań dostępne są tutaj: http://krytykapolityczna.pl/kultura/film/kino-kobiet-raport-2018.

Od tego czasu Kobiety Filmu nie szczędziły czasu i energii, by przeciwdziałać dyskryminacji i optować na rzecz równych szans mężczyzn i kobiet w branżach sektora audiowizualnego. Ostatnie lata przyniosły serię spektakularnych triumfów kina polskiego, w tym także  sukcesów jego reprezentantek. Wciąż jednak jesteśmy na początku drogi do równych szans. Z tego też powodu Kobiety Filmu podjęły decyzję o założeniu stowarzyszenia, którego statut pozwoli na pełną realizację działań, skutkujących wdrożeniem zasad równości, antydyskryminacji i dobrych praktyk.

Od 2017 roku aktywność Kobiet Filmu rejestruje grupa na Facebooku, jednakże pod koniec 2020 roku ruszyła oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia, która będzie miejscem informacji o naszych aktualnych działaniach oraz agregacji najważniejszych dokumentów, raportów i opracowań.

Kobiety Filmu podczas 43. FPFF Gdynia 2018 – Foto: Sławomir Pultyn i Jerzy Rados