dołącz do nas

Chcąc dołączyć do Stowarzyszenia Kobiety Filmu, pobierz deklarację, podpisz i odeślij na adres info@kobietyfilmu.pl wraz z potwierdzeniem opłaty członkowskiej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA KOBIETY FILMU

 Ja niżej podpisana deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Kobiety Filmu i oświadczam, że zapoznałam się ze statutem i spełniam wymogi określone w §8 ust.1 oraz znane mi są cele i zadania stowarzyszenia. Niniejszym zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w jego działalności i wypełniania obowiązków członkowskich oraz wpłaciłam składkę roczną w wysokości 50 zł na konto stowarzyszenia nr 52 1140 2004 0000 3702 8096 0166.

Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w rejestrze członków stowarzyszenia i na przetwarzanie ich w zakresie prowadzonej działalności statutowej przez Stowarzyszenie Kobiety Filmu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Pełna informacja o ochronie danych osobowych w zakładce Polityka Prywatności.

Dane adresowe: