Dołącz do Kobiet Filmu

Dołącz do Kobiet Filmu

Drogie i Szanowne Kobiety Filmu!

Zgodnie z § 9 ust.1 statutu stowarzyszenia Kobiety Filmu członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek i po zweryfikowaniu kryteriów określonych w §8 ust.2 statutu.

Po rejestracji w KRS  pod nr 874356 założycielki są jedynymi członkami zwyczajnymi aż do czasu przyjęcia nowych członkiń w poczet stowarzyszenia. Informujemy więc, że o udzielenie rekomendacji można wystąpić do założycielek lub do czasu walnego zgromadzenia do innych przedstawicielek zawodów filmowych publicznie działających na rzecz praw kobiet i innych celów statutowych stowarzyszenia. Zarząd w składzie: Renata Czarnkowska-Listoś – prezeska, Beata Chmiel i Irena Strzałkowska dokonuje przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia na podstawie uchwały.    


Zgodnie z Uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia z 17 czerwca 2021 składka roczna płatna raz w roku przelewem bankowym na konto stowarzyszenia wynosi 50 zł. Jest to wpłata minimalna, jeśli ktoś będzie mógł i sobie życzył może dobrowolnie wpłacić jej wielokrotność lub inną kwotę z przeznaczeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia, za co z góry dziękujemy.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z §19 ust.2 statutu walne zgromadzenie stowarzyszenia odbędzie się w Warszawie 8 września 2021. O miejscu, godzinie i porządku obrad zarząd powiadomi 30 dni przed terminem zgromadzenia.

 Do zobaczenia!

statut

Przyjęty tekst statutu opisuje m.in. cele działalności stowarzyszenia, sposób naboru oraz prawa i obowiązki członków.

dołącz do stowarzyszenia

Wypełnij formularz on-line lub pobierz formularz aby dołączyć do Kobiet Filmu

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin