Archiwa tagu: film polski

Kodeks ma wyznaczać standardy pracy i przeciwdziałać łamaniu zasad etyki, które mają miejsce w edukacji artystycznej, instytucjach kultury, przemyśle audiowizualnym i zawodach kreatywnych. Jego celem jest podniesienie świadomości zjawiska dyskryminacji, wzbogacenie polityki równościowej i szerzenie dobrych wzorców w branży. Zakończyły się prace nad Kodeksem Etyki i Dobrych Praktyk odnoszącym się do branży filmowej. Zajmował się nimi zespół pod redakcją Joanna Bielak. Kodeks powstał z inicjatywy Kobiet Filmu – grupy kilku tysięcy osób reprezentujących wszystkie zawody filmowe i telewizyjne. Jak podkreślają Kobiety Filmu, zróżnicowanie współpracowników pod względem wieku, płci, kompetencji i umiejętności, które składają się na bogactwo ich doświadczenia zawodowego, stanowi nieocenione źródło wiedzy, ubogaca intelektualnie, merytorycznie i wpływa na innowacyjność. – Najważniejszym celem Kobiet Filmu od chwili powstania jest budowanie świadomości polskiej branży filmowej na temat cywilizacyjnej konieczności równouprawnienia płci i przeciwdziałanie dyskryminacji filmowczyń oraz wszystkich, którzy padli jej ofiarą podczas pracy w kinematografii – mówi Renata Czarnkowska-Listoś, inicjatorka Kobiet…

Dowiedz się więcej

Początki inicjatywy Kobiet Filmu sięgają 2017 roku. Grupa inicjatywna spotkała się 5 października, a już po kilku dniach nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej Powstanie ruchu wiązało się bezpośrednio z niezgodą na upolitycznieniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i zjednoczenia środowiska filmowego pod hasłem „Instytut filmowców, nie polityków”. Dzięki zainicjowanej przez grupę założycielska Kobiet Filmu akcji społecznej #efektpisf wokół walki o autonomię PISF protest ten odbił się szerokim echem. Jednak od początku nadrzędnym celem ruchu było przeciwdziałanie nierównościom w branży i prowadzenie zdecydowanych działań antydyskryminacyjne. Już wkrótce ta nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej. Kobiety Filmu szybko zaczęły być znaczącą formacją w branży audiowizualnej. Przedstawicielki ruchu brały czynny udział w konferencjach, festiwalach, konsultacjach społecznych, angażując się w najważniejsze sprawy środowiska filmowego. Punktem przełomowym dla upowszechniania idei Kobiet Filmu była międzynarodowa konferencja „Kobiety filmu 50:50 w…

Dowiedz się więcej

2/2