Kodeks Etyki i dobrych praktyk
Branży filmowej

Opracowanie: Stowarzyszanie Kobiety Filmu

Kodeks to dokument przeznaczony głównie ale nie tylko dla polskiej branży audiowizualnej, to dokument, którego zadaniem jest wskazać zestaw dobrych praktyk, fundamentów etyki zawodowej oraz możliwych dróg rozwiązania problemów m.in. z zakresu polityki równości płci, mobbingu czy molestowania.

UWAGA!

Kodeks jest dostępny w wersji umożliwiającej wdrożenie w ramach własnej organizacji / szkoły / domu produkcyjnego / agencji aktorskiej /  stacji tv / domu mediowego / planu filmowego  itp.

Kodeks Kobiet Filmu może być doskonałym uzupełnieniem lub rozszerzeniem obecnych dokumentów stanowiących o dobrych praktykach organizacji. Pamiętaj, że przy wdrożeniu i opracowaniu procedur kodeksu możesz liczyć na pomoc Stowarzyszenia Kobiety Filmu, w razie wątpliwości lub chęci wdrożenia kodeksu skontaktuj się z nami.

 

Autorki: 
Kobiety Filmu CC BY 4.0 – 2021

Kodeks
Zapisy ogólne: