Mamy dość – kampania

Mamy dość – kampania

Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk to ogłoszony w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przez Kobiety Filmu zbiór zasad, które wyznaczają standardy pracy i mają zapobiegać łamaniu przepisów i zasad etycznych w branży audiowizualnej, instytucjach kultury i uczelniach artystycznych.

 

Celem Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk https://kobietyfilmu.pl/kodeks-dobrych-praktyk/ jest przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i molestowaniu oraz wspieranie działań antydyskryminacyjnych i kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu godności i równym dostępie do pracy dla wszystkich bez względu wiek, płeć, kompetencje i umiejętności.

„Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie tych zasad uświadomi przedstawicielom polskiej kinematografii niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, a z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw i odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym,” podkreślała znaczenie kodeksu producentka Renata Czarnkowska-Listoś, prezeska stowarzyszenia Kobiet Filmu.

13 czerwca 2021 na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” swoją premierę będą miały promujące kodeks spot i seria krótkich klipów, które pokazują negatywne praktyki pracy na planie filmowym. Zrealizowane dzięki zbiórce publicznej i wsparciu firm producenckich rozpoczynają kampanię „Mamy dość!” mającą uświadomić konsekwencje mobbingu, dyskryminacji oraz zachowań przemocowych.

„W wyprodukowanych spotach starałyśmy się pokazać, jak mocno praca może być naznaczona traumą, oraz to, że każdy może stać się ofiarą mobbingu czy dyskryminacji,” tłumaczy Aleksandra Mulier, pomysłodawczyni i reżyserka.

W kampanii udział wzięli m.in. aktorzy Katarzyna Kwiatkowska i Arkadiusz Janiczek, autorem zdjęć jest Michał Pukowiec, za casting odpowiedzialna była Joanna Krochmalska, a muzykę napisała Marzena Majcher. Spot wyprodukowały w imieniu Kobiet Filmu Dagmara Molga i Aleksandra Mulier.

Wyprodukowane filmy będą sukcesywnie publikowane w mediach społecznościowych Kobiet Filmu m.in. na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin