Aktualności

Drogie i Szanowne Kobiety Filmu! Zgodnie z § 9 ust.1 statutu stowarzyszenia Kobiety Filmu członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek i po zweryfikowaniu kryteriów określonych w §8 ust.2 statutu. Po rejestracji w KRS  pod nr 874356 założycielki są jedynymi członkami zwyczajnymi aż do czasu przyjęcia nowych członkiń w poczet stowarzyszenia. Informujemy więc, że o udzielenie rekomendacji można wystąpić do założycielek lub do czasu walnego zgromadzenia do innych przedstawicielek zawodów filmowych publicznie działających na rzecz praw kobiet i innych celów statutowych stowarzyszenia. Zarząd w składzie: Renata Czarnkowska-Listoś – prezeska, Beata Chmiel i Irena Strzałkowska dokonuje przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia na podstawie uchwały.     Zgodnie z Uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia z 17 czerwca 2021 składka roczna płatna raz w roku przelewem bankowym na konto stowarzyszenia wynosi 50 zł. Jest to wpłata minimalna, jeśli ktoś będzie mógł i sobie życzył może dobrowolnie wpłacić jej wielokrotność lub inną kwotę z przeznaczeniem…

Dowiedz się więcej

Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk to ogłoszony w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przez Kobiety Filmu zbiór zasad, które wyznaczają standardy pracy i mają zapobiegać łamaniu przepisów i zasad etycznych w branży audiowizualnej, instytucjach kultury i uczelniach artystycznych.   Celem Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk http://kobietyfilmu.pl/kodeks-dobrych-praktyk/ jest przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i molestowaniu oraz wspieranie działań antydyskryminacyjnych i kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu godności i równym dostępie do pracy dla wszystkich bez względu wiek, płeć, kompetencje i umiejętności. „Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie tych zasad uświadomi przedstawicielom polskiej kinematografii niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, a z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw i odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym,” podkreślała znaczenie kodeksu producentka Renata Czarnkowska-Listoś, prezeska stowarzyszenia Kobiet Filmu. 13 czerwca 2021 na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” swoją premierę będą miały promujące kodeks spot i seria krótkich klipów, które pokazują negatywne praktyki pracy na planie filmowym. Zrealizowane…

Dowiedz się więcej

WDRAŻAJMY KODEKS ETYKI I DOBRYCH PRAKTYK Ostatnie wydarzenia w łódzkiej szkole filmowej dobitnie pokazują, jak ważne jest w naszej pracy i w edukacji wprowadzenie I utrzymanie wysokich standardów pracy, udostępniamy więc wszystkim przygotowany przez nas Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk dla branży filmowej i audiowizualnej. Ogłosiłyśmy go w Dniu Praw Człowieka 10 grudnia zeszłego roku, a dziś jesteśmy już w kontakcie z pierwszymi instytucjami i firmami, które zdecydowały się przyjąć i wdrożyć zapisane w nim zasady i standardy. Zachęcamy do tego wszystkich! Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk wyznacza standardy pracy i przeciwdziałać naruszaniu zasad etyki, które dziś mają miejsce w edukacji artystycznej, instytucjach kultury, przemyśle audiowizualnym i w zawodach kreatywnych. Kodeks przygotowany jest do użytku wszystkich instytucji, organizacji i firm – bez ograniczeń. Oddajemy też Państwu gotowe narzędzia ułatwiające wprowadzenia kodeksu: instrukcję wdrożenia i wzory dokumentów. Zapraszamy też do kontaktu, dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi standardów pracy i zgłaszania ewentualnych uwag.…

Dowiedz się więcej

Oświadczenie stowarzyszenia Kobiety Filmu W nawiązaniu do publicznego postu, jaki zamieściła wczoraj Anna Paliga oraz opublikowanego w kobieta.onet.pl artykułu o sytuacji we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych, stanowczo oświadczamy, że opisane w nich fakty przekraczają jakiekolwiek normy obowiązujące w ramach procesu nauczania w uczelniach artystycznych, są ewidentnym złamaniem prawa w zakresie mobbingu i molestowania, i w żaden sposób nie można ich usprawiedliwiać procesem twórczym czy metodami nauczania.  Od momentu zapoznania się z tym wstrząsającym świadectwem wszczęłyśmy działania mające ze skutkiem natychmiastowym zakończyć takie praktyki. Jesteśmy w kontakcie z autorką listu oraz władzami łódzkiej uczelni i jej rektorką Milenią Fiedler, która uruchomiła już procedery wyjaśniające. Zaproponowałyśmy też naszą pomoc we wprowadzeniu ogłoszonego przez nas Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk Branży Filmowej, który ma służyć wyeliminowaniu działań i zachowań przemocowych w kinematografii i szkolnictwie artystycznym. Najważniejsza i zasługująca na nasze całkowite wsparcie jest postawa i odwaga, jakiej dowody daje Anna Paliga, która…

Dowiedz się więcej

Znów jesteśmy świadkami rozgrywek politycznych ponad głowami kobiet, tym razem Ministerstwo Kultury zaostrza ideowy kierunek uderzając z okazji dnia kobiet w festiwal HerDocs, dokonując cenzury bazując na? No właśnie na czym?  Ze strony stowarzyszenia Kobiety Filmu do całej sprawy odniosła się Beata Chmiel na antenie radia TokFm. Pomimo technicznie ‘ocenzurowanej’ końcówki rozmowy polecamy! udostępnij: Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

Drodzy filmowcy! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego środowiska, determinacji oraz pasji i solidarności wszystkich kobiet filmu, parytet w komisjach eksperckich PISF w 2021 stał się faktem! Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami od początku i przyczynili się w jakikolwiek sposób do walki o równouprawnienie filmowczyń w polskiej branży. Pełny skład komisji eksperckich Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej można znaleźć tutaj: https://pisf.pl/wp-content/uploads/2021/01/Komisje-eksperckie-2021-1.pd Teraz przed nami ważne działania m.in. wprowadzenie w życie Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk i rozwój naszego Stowarzyszenia Kobiety Filmu więc zostańcie z nami!   udostępnij: Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

14 Grudnia przedstawicielki Kobiet Filmu: Renata Czarnkowska-Listoś oraz Joanna Bielak gościły w audycji Kultura Osobista Marty Perchuć-Burzyńskiej, w której szerzej opowiedziały o idei powstania ruchu oraz Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk Branży Filmowej jaki niedawno został opublikowany przez grupę Kobiet Filmu. Jeśli tylko chcecie dowiedzieć się więcej na temat kodeksu to zapraszamy do posłuchania całego podcastu w poniższym linku. udostępnij: Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

Kodeks ma wyznaczać standardy pracy i przeciwdziałać łamaniu zasad etyki, które mają miejsce w edukacji artystycznej, instytucjach kultury, przemyśle audiowizualnym i zawodach kreatywnych. Jego celem jest podniesienie świadomości zjawiska dyskryminacji, wzbogacenie polityki równościowej i szerzenie dobrych wzorców w branży. Zakończyły się prace nad Kodeksem Etyki i Dobrych Praktyk odnoszącym się do branży filmowej. Zajmował się nimi zespół pod redakcją Joanna Bielak. Kodeks powstał z inicjatywy Kobiet Filmu – grupy kilku tysięcy osób reprezentujących wszystkie zawody filmowe i telewizyjne. Jak podkreślają Kobiety Filmu, zróżnicowanie współpracowników pod względem wieku, płci, kompetencji i umiejętności, które składają się na bogactwo ich doświadczenia zawodowego, stanowi nieocenione źródło wiedzy, ubogaca intelektualnie, merytorycznie i wpływa na innowacyjność. – Najważniejszym celem Kobiet Filmu od chwili powstania jest budowanie świadomości polskiej branży filmowej na temat cywilizacyjnej konieczności równouprawnienia płci i przeciwdziałanie dyskryminacji filmowczyń oraz wszystkich, którzy padli jej ofiarą podczas pracy w kinematografii – mówi Renata Czarnkowska-Listoś, inicjatorka Kobiet…

Dowiedz się więcej

Początki inicjatywy Kobiet Filmu sięgają 2017 roku. Grupa inicjatywna spotkała się 5 października, a już po kilku dniach nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej Powstanie ruchu wiązało się bezpośrednio z niezgodą na upolitycznieniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i zjednoczenia środowiska filmowego pod hasłem „Instytut filmowców, nie polityków”. Dzięki zainicjowanej przez grupę założycielska Kobiet Filmu akcji społecznej #efektpisf wokół walki o autonomię PISF protest ten odbił się szerokim echem. Jednak od początku nadrzędnym celem ruchu było przeciwdziałanie nierównościom w branży i prowadzenie zdecydowanych działań antydyskryminacyjne. Już wkrótce ta nieformalna inicjatywa zrzeszała kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej. Kobiety Filmu szybko zaczęły być znaczącą formacją w branży audiowizualnej. Przedstawicielki ruchu brały czynny udział w konferencjach, festiwalach, konsultacjach społecznych, angażując się w najważniejsze sprawy środowiska filmowego. Punktem przełomowym dla upowszechniania idei Kobiet Filmu była międzynarodowa konferencja „Kobiety filmu 50:50 w…

Dowiedz się więcej

Fot. Rafał Pawłowski

Już niedługo ruch Kobiet Filmu będzie miał status organizacji pozarządowej – stowarzyszenia. Trwa rejestracja stowarzyszenia, która, co z przykrością zauważamy, przedłuża się ponad wszelką normę. Ruch Kobiet Filmu interweniuje w tej sprawie, zgłaszając skargę na opieszałość sądu. O postępach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować tutaj oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

20/20